NORMATIVA CONCURSOS SOCIALS SPINNING 2020

Artificials permesos:

 • Tots menys raglou, muntatge bombeta.
 • Tots els esquers utilitzats seran sempre artificials, queda prohibida la utilització de qualsevol esquer natural o viu.
 • Tan sols està permès un artificial per canya i una canya per pescador en acció de pesca. L’esportista pot portar les que cregui convenients. Queda prohibida la utilització de metralletes, sabikis i muntatges en general de més d’un artificial.
 • Queda prohibida la utilització d’atraients, així com l’encebar de les aigües.
 • Màxim 3 triples per artificial o en el seu defecte, 3 hams simples.

Normativa general:

 1. La pesca es farà sempre des de la riba. Es pot portar wader i entres a l’aigua fins a l’altura del pit.
 2. La concentració es farà una hora abans de la prova i el sorteig a 45 minuts del començament.
 3. Un senyal acústic indicarà l’inici de la prova. Tots els participants hauran de ser presents.
 4. La distància de pesca entre els participants de diferents grups, serà sempre d’un mínim de 25m, excepte si hi ha consentiment o acord entre els grups implicats.
 5. Al finalitzar la prova, els participants hauran de dirigir-se cap al punt de concentració. Es permet un retard màxim de 5 minuts, des de la finalització de la prova, que serà penalitzat amb el 50% de la puntuació. Si el retard en l’arribada al punt de control supera els 5 minuts, suposarà la desqualificació del concurs.

Sistema de puntuació:

 1. La modalitat serà de captura i solta. Cada pescador és responsable de les seves captures, la seva cura i la cura del mitjà.
 2. La Classificació es realitzarà en base a la taula de conversió de la Federació Catalana de Pesca, passant la mida de la captura de centímetres a punts. Comptabilitzaran únicament les sis millors captures de cada grup. És a dir, cada grup tan sols entregarà sis vídeos.
 3. Perquè una captura sigui vàlida, el participant haurà de fer un vídeo de no més de dos minuts, a on es veurà clarament la mida del peix a la regla oficial de la competició i el número que li ha tocat al sorteig. Al vídeo s’haurà de veure, sense talls, com es realitza la solta de l’exemplar i que aquest marxa pels seus propis mitjans.
 4. Perquè la mida sigui vàlida, s’ha de veure clarament que el peix toca amb la boca el canto de la regla. La mida es prendrà sempre a la creu de la cua, que ha d’estar sempre visible i estesa.
 5. Els vídeos s’entregaran als controls de l’organització al finalitzar la prova.
 6. Al vídeo s’ha de veure l’hora i la data.
 7. Es pot pescar individualment o per parelles. Totes dues formes seran considerades com a un grup, que tindrà una sola puntuació.

Preus i Premis:

El cost de la inscripció de cada social serà de 10€. Es destinarà la meitat de la recaptació a premis pels tres primers classificats de cada social. Es repartiran de la següent forma:

Primer classificat: 50% de la meitat de la recaptació.

Segon classificat: 30% de la meitat de la recaptació.

Tercer classificat: 20% de la meitat de la recaptació.

SOCIETAT ESPORTIVA
DE PESCADORS
DE GRANOLLERS

Carrer Girona, 52
08402 Granollers (BCN)

info@sepgranollers.com

AGRAÏMENTS

 
Share This