NORMATIVA CONCURSOS SOCIALS RIU 2017

 1. La classificació general serà la suma dels punts de cada participant en cada social. Així el primer classificat de cada social sumarà un punt, el segon dos i així correlativament fins l’últim lloc que pesqui. La “porra” sumarà dos punts més que l’últim que hagi pescat i la no assistència cinc punts més que l’últim que hagi pescat.
 2. Es pescarà per equips que poden estar formats per un o dos components. Els equips seran per tota la temporada. Això vol dir que les parelles no es podran canviar. Si algun dels components de l’equip falta a un social, sumarà la mateixa puntuació del seu company que estigui participant.
 3. El pes mínim de les captures serà de 1,5kg.
 4. És obligatori la utilització de manta receptora amb mides mínimes de 90cm x 60cm.
 5. És obligatori la utilització de desinfectant per les ferides ocasionades pel pescador al peix.
 6. Els refugis utilitzats en l’acampada seran de colors que no impactin visualment en medi. Es a dir, tonalitats verds o marrons.
 7. És obligatori tenir com a mínim 7 sacs de retenció per equip.
 8. Només es procedirà a un pesatge extraordinari quan els 7 sacs estiguin plens o la integritat del peix corri perill.
 9. La única modalitat que es practicarà serà el carpfishing i s’aplicarà la norma específica d’aquesta modalitat.
 10. Només es podrà pescar amb un ham per canya i aquest ha d’estar descobert, l’esquer anirà col·locat al hair o pel.
 11. No es podrà utilitzar cap tipus d’esquer viu (peixos, cucs, crancs, etc.).
 12. Està prohibit utilitzar vaixells encebadors i barques.
 13. Des del moment en que finalitza el sorteig i amb l’entrada als llocs dels participants, està permès encebar i sondejar. Només es podran tenir dos canyes en acció de pesca a partir de la senyal acústica que indica el començament de la prova. A la senyal acústica del final de la prova, s’hauran de treure les canyes de l’aigua de forma simultània. Això vol dir que no està permès començar a recollir una canya, per després treure l’altre. Si no que s’han de treure totes i després ja es poden recollir.
 14. En cas de tenir una picada abans de la senyal de finalització de la prova, es disposarà de 15 minuts per poder treure el peix de l’aigua.
 15. Per la resta de la normativa s’aplicarà l’especificada de la modalitat de la federació Catalana.

SOCIETAT ESPORTIVA
DE PESCADORS
DE GRANOLLERS

Carrer Girona, 52
08402 Granollers (BCN)

info@sepgranollers.com

AGRAÏMENTS

 
Share This