NORMATIVA CONCURSOS SOCIALS SURFCASTING 2017

 1. Per poder participar als concursos socials de surfcasting de SEP Granollers, s’ha de ser soci de la societat, s’ha de tenir en vigor la llicència de pesca i s’ha de comptar amb la llicència federativa.
 2. Un soci pot portar un pescador convidat per concurs. Si aquest pescador convidat desitja assistir a més concursos, hauria de donar-se d’alta com a soci.
 3. La concentració es farà 01:15h abans de l’hora establerta per el concurs. La localització del lloc de concentració es farà arribar als participants pels canals habituals (whatsapp i web).
 4. Tots els participants han de presentar la seva llicència de pesca en vigor durant la concentració, abans de fer el sorteig dels llocs.
 5. El concurs començarà a l’hora indicada just després del senyal acústic.
 6. NO està permès llançar a la mitja volta.
 7. Està permès pescar fins amb dues canyes a la vegada, amb un màxim de 3 hams per canya.
 8. És possible tenir dos canyes en acció de pesca i una tercera fora de l’aigua, que no pot estar carregada (sense baixos ni plom).
 9. Les captures es mesuraran sempre des de la boca del peix fins a la creu de la cua, respectant les mides que es poden consultar a la tabla de talles mínimes autoritzades.
 10. El torneig finalitzarà a l’hora establerta i es farà saber als participants amb un senyal acústic.
 11. Després del senyal s’han de treure ràpidament les dos canyes de l’aigua. No està permès començar a desmuntar una canya, mentre l’altre segueix pescant.
 12. Des del senyal de finalització, els participants disposen de 40 minuts per arribar al pesatge.
 13. Al pesatge les captures han d’arribar netes de sorra.
 14. Les captures amb pues verinoses (com les aranyes) no es pesaran si abans no se’ls hi ha tallat les pues.
 15. La classificació es calcularà en base al pes total de la suma de totes les captures de cada participant.
 16. Optaran a premis el primer classificat, segon classificat i la peça major. En cas de coincidir la peça major amb el primer o segon classificat, aquest premi passarà a la següent peça major.
 17. La classificació final es farà per punts. Obtenint el primer classificat 1 punt, 2 punts per el segon, 3 per el tercer i així correlativament per a tots els participants que hagin aconseguit captura. La “porra” es puntuarà amb dos punts més que els aconseguits per l’últim participant amb captura. La no assistència a un concurs es puntuarà amb 5 punts més que els aconseguits per l’últim participant amb captura.
 18. La Classificació General es calcularà sumant els punts aconseguits per cada participant en tots els concursos. Guanyant el participant que menys punts sumi en total.
 19. En cas d’empat a punts, quedarà per davant el participant que sumi més pes total en captures.
 20. En cas d’empat a punts i pes total de captures, quedarà per davant el participant que hagi capturat la peça major.

SOCIETAT ESPORTIVA
DE PESCADORS
DE GRANOLLERS

Carrer Girona, 52
08402 Granollers (BCN)

info@sepgranollers.com

AGRAÏMENTS

 
Share This